domingo, 13 de noviembre de 2011

Ensucrats


Neix una nova secció al bloc de Unió Palafolls.

Intentarem ser el més frikis possibles i res políticament correctes.
Conèixer la persona no al polític és el nostre objectiu, despullar la seva ànima, una entrevista diferent, divertida, entre amics, al voltant d'un cafè.

Una  de las redactoras de la  redacció friki d´ensucrats.

sábado, 12 de noviembre de 2011

Votar o no votarVotar és un dret adquirit gràcies als nostres avis, que van lluitar per tenir el dret a decidir, el dret a triar lliurement.
Avui dia no es valora, no es respecta el fet que moltes persones anònimes van donar la seva vida perquè avui dia "puguem tenir aquest dret".
Em fa molta pena que persones que diuen creure en la democràcia, aconsellin a altres perquè no votin.
Jo, els dic que encara que sigui votin en blanc, que votin,que si no ho fan després  no es queixin, que no protestin, perquè no tenen dret  a fer-ho, perquè no han volgut fer ús de la llibertat que ens van donar nostres avis.


Votar es un derecho adquirido gracias a nuestros abuelos, que lucharon para tener el derecho a decidir, el derecho a elegir libremente.
Hoy en día no se valora, no se respeta el hecho de que muchas personas anónimas dieron su vida para que hoy en día podamos tener ese  derecho.
Me da mucha pena que personas que dicen creer en la democracia, aconsejen a otros para que no voten.
Yo, les digo que aunque sea voten en blanco, que voten,  luego si no lo hacen que no se quejen, que no protesten, porque no tienen derecho a hacerlo, porque no han querido hacer uso de la libertad,la que nos dieron nuestros abuelos.

alicia alvarez